Wonderware Online InStudio

Wonderware vývojové prostředí a HW infrastruktura jako služba v cloudu

Anotace

Wonderware Online InStudio je nová služba typu Platform as a Service (PaaS), která vhodně doplňuje Vaši sadu vývojářského softwaru Wonderware Development Studio.

Umožňuje rychlé vytvoření projektu s aplikací Wonderware System Platform nebo InTouch a jeho archivaci v prostředí cloudu včetně otestování jeho provozu a výkonnosti na vzdáleně dostupném virtuálním hardwaru.

  • Vývoj a testování aplikací Wonderware softwaru v prostředí cloudu
  • Snadné sdílení a spolupráce na projektu
  • Stále aktuální verze vývojového softwaru
  • Vzdálená hardwarová infrastruktura k okamžitému použití

Wonderware Online InStudio je přístupné z webového prohlížeče, nečekají Vás tedy žádné problémy s nekompatibilitou softwaru a Vašeho operačního systému nebo nutnost konfigurace před vlastním spuštěním programu. Všechny potřebné nástroje jsou již nakonfigurovány a připraveny pro okamžité použití kdekoliv na světě, bez nutnosti mít na počítači nainstalovaný jakýkoliv další software.

Vývoj aplikace v prostředí Wonderware Development Studio provozovaném na vzdáleném virtuálním počítači


Wonderware Online InStudio umožňuje významně zvýšit efektivitu inženýrské práce. Zajišťuje vývojářům rychlé zahájení práce na projektu z jakékoliv lokality a usnadňuje spolupráci více vývojářů a řízení projektů prostřednictvím centrálního zobrazovacího panelu pro přehled o všech projektech a inženýrských zdrojích.

Wonderware Online InStudio poskytuje prakticky neomezenou virtuální softwarovou i hardwarovou kapacitu podle potřeb uživatelů a konkrétní vytvářené aplikace. Umožňuje okamžité přidání dalších virtuálních počítačů do vyvíjeného řešení, což značně pomáhá ke správné specifikaci potřebné počítačové infrastruktury pro finální fázi projektu.

Tato flexibilita nejen eliminuje možné problémy se špatným odhadem potřebných hardwarových prostředků (podcenění nebo přecenění), ale i náklady na nákup hardwaru jsou tak odsunuty až na poslední fázi celého projektu. Nedochází tak ke zbytečným omylům ani k morálnímu zastarávání hardwaru zakoupenému se zbytečným předstihem.

Konfigurace vzdálené počítačové infrastruktury – volba HW konfigurace (výkon, síťová redundance) jednotlivých virtuálních PC

Wonderware Online InStudio umožňuje těsnější spolupráci mezi koncovým uživatelem a vývojářem. Zákazník může snadno a častěji kontrolovat stav vytvářené aplikace, a má tak i možnost častější zpětné vazby na vývojáře aplikace. To vede k efektivnějšímu a uživatelsky přívětivějšímu designu, a tím i k rychlejší akceptaci řešení a spokojenosti ze strany koncového zákazníka.

Wonderware Online InStudio také dokáže zkrátit čas pro zaškolení uživatelů, zlepšuje efektivitu práce výrobních operátorů a odstraňuje výrobní chyby tím, že při výcviku poskytne zážitek jako z reálného prostředí, avšak zároveň v bezpečném prostředí pro trénink.

Pro optimalizaci využití Wonderware Online InStudia si vývojáři mohou nastavit automatizované vypínání virtuálních strojů, typicky mimo pracovní dobu nebo v noci, pro minimalizaci nákladů spojených s jejich používáním (pronájmem).

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Bc. Tomáš Mandys

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.