Wonderware Information Server

Informační portál pro poskytování výrobních dat do prostředí Internet/intranet

Anotace

Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat do prostředí Internet/intranet.

Wonderware Information Server je schopen integrovat výrobní data z různých zdrojů a umožňuje k nim snadný přístup všem klientským zájemcům z jejich běžného internetového prohlížeče (MS Internet Explorer) bez nutnosti instalovat a udržovat na těchto klientských počítačích jakýkoliv další software. Interakce s výrobním prostředím je tedy možná prakticky kdykoliv a odkudkoliv.

Klienti mohou mít k dispozici grafické zobrazení aktuálního stavu výrobních technologií včetně dynamických animací (živá procesní vizualizace), aktuální i historické alarmy, historické průběhy procesních veličin a další informace o skutečném průběhu výrobních procesů a vyrobených produktech. Pokud mají příslušná oprávnění, mohou i zasahovat do chodu vzdáleně provozovaných technologických procesů.


Analytické vlastnosti portálu Wonderware Information Server jsou dány možností logického propojení veškerých datových zobrazení a schopností předávat parametry mezi nimi. Uživatel tak může poklikáním získávat další a další informace související se zkoumanou problematikou. Data z různých zdrojů lze rovněž kombinovat v rámci jedné webové stránky s možností vzájemné komunikace jednotlivých webových částí.

K dispozici je i aktivní .NET komponenta Trend pro analýzu dat uložených v databázi Wonderware Historian, kterou je rovněž možné volat a parametrizovat z jiných datových zobrazení. Je možné analyzovat časové průběhy i závislosti jednotlivých veličin v XY grafu, možná je i online analýza (reálný trend).


Výkonné reportní jádro je vystavěno na základně Microsoft SQL Server Reporting Services a umožňuje výběr dat z libovolné databáze, jejich zpracování a generování reportních sestav.

Sestavy je možné publikovat na portál, tisknout, doručovat klientům prostřednictvím e-mailu nebo ukládat na sdílený datový prostor. Sestavy lze generovat událostně i podle časového plánu. Generování reportů lze rovněž řídit z Wonderware Application Serveru nebo od události definované v historizační databázi Wonderware Historian Server. Toto reportní jádro obsahuje rovněž řadu výkonnostních optimalizací a vyhoví i nejnáročnějším požadavkům zákazníka.

Do portálu je dále intergrováno reportní jádro, které je vytvořeno na míru výrobní databázi Wonderware Historian. Umožnuje publikaci reportů vytvořených prostřednictvím doplňku do aplikace Microsoft Excel (Historian Client Workbook) na stránky portálu. Obsahuje také předpřipravené reportní sestavy a nástroje pro správu reportů (vykonávání reportů, archivace, odmazávání).

Wonderware Information Server umožňuje všechna publikovaná data zabezpečit a vhodně uspořádat, členit a dávat do souvislostí. Všichni oprávnění uživatelé mohou tedy komfortně analyzovat velkou škálu výrobních informací pro podporu rozhodovacích procesů zajišťujících průběžnou optimalizaci výrobního prostředí.

Wonderware Information Server je přitom koncipován tak, že jeho administraci nemusí provádět osoba znalá webových technologií. Infrastruktura portálu je již předpřipravena a úlohou administrátora je pouze „naplnit portál informacemi“ v souladu s požadavky uživatelů.

Dostupnost produktu

Při nasazení portálu Wonderware Information Server si uživatel může flexibilně vybrat z následujících možností:

  • Wonderware Information Server jako integrovaná součást moderní softwarové platformy Wonderware System Platform
  • Wonderware Information Server jako integrovaná součást historizační databáze Wonderware Historian
  • Wonderware Information Server jako samostatně dodávaný produkt; vhodné zejména pro rozšíření stávajících automatizačních, historizačních nebo informačních aplikací, ať již na bázi produktů firmy Wonderware nebo od dalších dodavatelů.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Pavel Průša      

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.