Wonderware Historian Client

Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů

Anotace

Wonderware Historian Client (dřívější název ActiveFactory) je výkonná sada klientských analytických a reportních aplikací, která v maximální míře zúročuje data uložená v historizační procesní databázi Wonderware Historian.

Historian Client umožňuje tato data přeměnit na užitečné informace v podobě časových grafů (trendů) nebo reportů, zpřístupňuje je prostřednictvím oblíbených kancelářských aplikací z rodiny Microsoft Office (MS Excel, Word aj.) nebo je integruje s moderními aplikacemi na bázi webových technologií jakými je např. Wonderware Information Server, což umožňuje snadné šíření potřebných výrobních informací v podnikové síti intranet nebo v celosvětové síti Internet.

Klíčová procesní a výrobní data tak mohou být prezentována v různých přehledných a snadno srozumitelných formátech, přesně podle požadavků různých typů uživatelů, kteří tyto informace potřebují ke svému efektivnímu rozhodování pro průběžnou optimalizaci svého výrobního prostředí.

Vizualizovat, analyzovat, optimalizovat

Vizualizujte svá výrobní data, analyzujte jejich význam ve vzájemných souvislostech a optimalizujte průběžně své výrobní prostředí pro lepší využití výrobních zařízení a zajištění vysoké a neměnné kvality produkce.

Historian Client Trend

Historian Client Trend je výkonná klientská aplikace, která transformuje historická i aktuální („živá“) data z databáze Wonderware Historian do názorné podoby formou časového grafu (trendu).

Prezentace důležitých analogových, diskrétních, řetězcových nebo událostních dat ve snadno srozumitelné grafické podobě umožňuje rychle porozumět odehrávajícím se technologickým dějům a v případě problémů napomáhá k jejich urychlenému vyřešení.

Za tímto účelem je aplikace Historian Client Trend vybavena bohatou sadou funkčností, k nimž patří zejména:

  • Detailní analýzy časových průběhů a grafů vzájemné závislosti
  • Statistické analýzy
  • Porovnání údajů z různých výrobních dávek
  • Přehrávání historie (Playback)
  • Přizpůsobení uživatelského rozhraní (barvy, pozadí, tloušťky čar aj.)

Historian Client Query

Prostřednictvím aplikace Historian Client Query lze k datům uloženým v SQL datových zdrojích přistupovat snadno a rychle, a to i bez znalosti dotazovacího jazyka SQL či databázového schématu.

Uživatelsky přívětivé rozhraní typu „ukaž a klepni“ umožňuje snadnou interaktivní tvorbu a spouštění SQL dotazů na základě uživatelem definovaných podmínek. Součástí je i databázový průzkumník pro snadný výběr jedné nebo více proměnných, definovaných jak ve veřejných tak i privátních skupinách.

Provádět lze různé varianty předpřipravených nebo „ad-hoc“ datových analýz – pohledy na aktuální, historická a agregovaná data, doby chodu zařízení, uživatelské poznámky aj. Uživatelem interaktivně definované podmínky dotazu jako jsou výstupní formát, hodnotová kritéria, definice časové podmínky, způsob načítání dat nebo volba datových zdrojů se ihned automaticky uplatňují do syntaxe dotazu SQL, který aktualizovaně načítá požadovaná data.

Běžně užívané i specializované typy dotazů lze jednoduše uložit a kdykoliv je poté opakovaně používat.

Historian Client Workbook

Aplikace Historian Client Workbook je doplněk pro tabulkový kalkulátor MS Excel. Načítání dat z Wonderware Historianu do Excelu umožňují přidané uživatelské funkce, které lze snadno konfigurovat pomocí „průvodců“ (wizards).

Pro analýzy zobrazených dat jsou k dispozici speciálně připravení analytičtí průvodci nebo lze využít výkonné výpočetní, analytické a reportní funkčnosti vlastního programu Excel. Analýzy vytvořené v prostředí aplikace Historian Client Workbook je možné uložit jako šablony pracovních sešitů, které lze dále používat při vytváření uživatelských sestav, internetových stránek nebo dynamických analytických dokumentů.

Připravené sestavy lze vytvářet automaticky při vzniku určité události detekované událostním systémem Wonderware Historian periodicky, na vyžádání, příp. i na základě požadavku z libovolné externí aplikace.

Pro zajištění všeobecného přístupu k vytvořeným sestavám umožňuje Historian Client Workbook publikovat tyto dokumenty do prostředí portálu Wonderware Information Server. Takto zveřejněné sestavy jsou pak obnovovány automaticky v periodicky stanovenou dobu nebo při každém jejich otevření libovolným uživatelem.

Historian Client Report

Obdobně jako Historian Client Workbook pro Microsoft Excel, rozšiřuje Historian Client Report textový editor Microsoft Word o možnosti snadného zobrazení dat z Wonderware Historianu. Výkonné možnosti programu Word v kombinaci s aplikací Historian Client Report tak vytvářejí ideální prostředí vhodné zejména pro návrhy flexibilních výstupních sestav (reportů).

V prostředí programu Word lze využít jeho veškerých formátovacích možností (styly, záhlaví a zápatí, tabulky atd.). Jakýkoliv dokument může být uložen jako šablona, kterou lze dále využít pro vytváření nových reportů nebo sestav.

.NET objekty a prvky ActiveX

Aplikace Historian Client obsahují sadu .NET objektů a prvků ActiveX (např. Historian Client aaHistClientTrend nebo Historian Client aaHistClientQuery). Tyto programové komponenty poskytují systémovým integrátorům a nezávislým vývojářům snadnou a rychlou integraci možností Historian Client pro grafické analýzy, dotazování dat a navigaci ve jmenném prostoru Wonderware Historianu i do jejich vlastních .NET aplikací nebo internetových portálů.

Lokalizace do češtiny

Aplikace Historian Client lze provozovat na lokalizovaných verzích operačních systémů. Nastavení jazykové verze spouštěné aplikace Historian Client se řídí podle uživatelského nastavení národního prostředí včetně podpory místního nastavení data, času a číselného formátu. Celý software Historian Client byl kompletně lokalizován do českého jazyka.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Bc. Tomáš Mandys
Ing. Jiří Nikl

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.