Wonderware Application Server

Průmyslový aplikační server

Anotace

Průmyslový aplikační server Wonderware Application Server (dřívější název Industrial Application Server), klíčový produkt rodiny Wonderware softwaru, představuje zcela nový typ produktu v sektoru aplikačního software pro průmyslovou automatizaci.

Wonderware Application Server plní stejné úlohy jako tradiční „obchodní“ aplikační server, ale navíc, díky důslednému využití moderní architektonické infrastruktury ArchestrA, přidává zcela novou vrstvu s „průmyslovými“ službami pro použití v reálném čase v průmyslovém prostředí.

K nejdůležitějším službám takto nově koncipovaného průmyslového aplikačního serveru patří mj.:

  • Robustní komunikace
  • Jednotné zabezpečení
  • Skriptování
  • Centralizované alarmy a události, historizace
  • Konfigurační prostředí s podporou týmové práce
  • Centrální nasazení, správa a diagnostika pro celou aplikaci v rámci jednotného adresního prostoru
  • Spolupráce s širokou škálou automatizačního hardware
  • Flexibilní distribuovaná architektura umožňující škálovatelnost
  • Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie

Wonderware Application Server přináší uživateli jedinečnou otevřenost, rozšiřitelnost a architektonickou volnost, jež jsou založené na distribuované a důsledně objektově-orientované technologii. Základním prvkem při vývoji jsou objektové šablony, jež reprezentují dílčí technologická zařízení i komplexní celky včetně I/O odkazů, skriptů, definic alarmových stavů, historizace, zabezpečení, grafiky apod. Z takto připravených objektů lze velmi snadno a rychle odvodit další „dceřinné“ objekty (s plnohodnotným děděním všech vlastností), z nichž je následně sestaven hierarchický model řízené výrobní technologie.

Velkým přínosem tohoto principu je možnost definovat „podnikové“ standardy a jmenné konvence (pojmenovávání objektů a signálů v souladu s jejich fyzickým umístěním nebo vnitropodnikovou směrnicí), tolik žádané v moderních řešeních pro schopnost zpřehlednit systém, což je zvláště důležité u velkých projektů. Rovněž správa takového systému je výrazně zjednodušena a zpřehledněna díky schopnosti provést úpravu/rozšíření ve výchozím (rodičovském) objektu a následně ji automaticky propagovat do všech odvozených objektů (potomků).

Sestavený model výrobní technologie je navíc zcela nezávislý na konkrétní architektuře cílových počítačů – od centralizovaného uspořádání klient-server k distribuované peer-to-peer architektuře s možností kdykoliv rozložit zátěž aplikačního serveru na další počítač(e) bez nutnosti zásahu do modelu výrobní technologie či klientských aplikací!

Vyzkoušejte si sami průlomové řešení od Wonderware

Chci více informací

Školení produktu


Rozdílové školení – Wonderware System Platform 2017 a InTouch OMI
Termíny a přihláška

Wonderware Application Server
Termíny a přihláška


Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Jaroslav Jarka
Tomáš Petříček      

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.