Software Asset Manager for Wonderware

Efektivní správa Wonderware softwaru a licencí

Anotace

Software Asset Manager for Wonderware (dále jen Software Asset Manager) je nástroj pro správu sítě počítačů, na nichž běží software od Wonderware.

Software Asset Manager automatizovaně vytvoří a udržuje seznam nainstalovaného Wonderware softwaru včetně verzí a použitých licencí. Dokáže též sám stáhnout z Internetu dostupné softwarové opravy pro nainstalovaný software a připravit potřebné soubory na jednotlivé počítače pro jejich instalaci.

Typickým uživatelem je podnikový správce Wonderware projektů, kterému ušetří spoustu rutinní práce a usnadňuje údržbu veškerého softwaru v příslušných verzích s potřebnými softwarovými opravami.

  • Pořádek v evidenci veškerého instalovaného Wonderware softwaru a licencí
  • Zjištění neaktuálních verzí
  • Zvýšení bezpečnosti – zjištění chybějících SW oprav (Patches, Service Packs)
  • Automatizované stažení a distribuce nových verzí a SW oprav

Princip činnosti

Práce se Software Asset Managerem probíhá v několika krocích:

  • Přehled nainstalovaného Wonderware softwaru
  • Přehled nainstalovaných Wonderware licencí
  • Samočinné stahování a distribuce SW oprav (Patches, Service Packs)


Schéma práce se Software Asset Manager

Nejdříve je třeba vytvořit seznam spravovaných počítačů. K vytvoření seznamu lze využít nástroj Software Discovery Tool (součást Software Asset Manageru), který sám prohledá počítačovou síť v zadaném rozsahu IP adres a najde počítače, na nichž je nainstalován software od Wonderware. Další možností je import seznamu počítačů ze souboru .CSV nebo jejich ruční zadání v prostředí Software Asset Manageru.

Software Asset Manager poté na sledovaných počítačích identifikuje nainstalovaný Wonderware software včetně použitých softwarových oprav, tj. Patchů, Service Packů a HotFixů nainstalovaných pomocí HotFix Manageru. Dále jsou nalezeny nainstalované Wonderware licence a zjištěny základní údaje o samotných počítačích a jejich operačním systému.
Přehled nainstalovaného Wonderware softwaru a jeho verzí

Software Asset Manager porovná seznam nainstalovaných licencí se seznamem zakoupených licencí a upozorní na odchylky v obou směrech. Je tedy možné ověřit, že jsou používány jen řádně zakoupené licence nebo naopak odhalit zakoupené licence, které nejsou používány, což napomáhá hospodárnému využití vynaložených prostředků.

Software Asset Manager umí automaticky stáhnout z Internetu nejnovější opravný software, tj. Patche a Service Packy pro nainstalovaný software. Tyto Patche a Service Packy dále sám umístí na jednotlivé počítače v síti a připraví instalační soubory. Správce sítě má tedy vše připraveno k instalaci, kterou si sám spustí ve vhodný čas dle vlastních preferencí nebo standardizovaných podnikových procedur.

Software Asset Manager je určen především pro práci s počítači spojenými počítačovou sítí. Je však připraven i na práci s počítači, které nejsou připojeny do počítačové sítě; v takovém případě jsou potřebné údaje přenášeny na USB disku.

Všechny výsledky je možné zobrazit pomocí několika podrobných výstupních sestav nebo exportovat do souboru .CSV pro další zpracování v Excelu nebo jiném nástroji pro evidenční účely.

Licencování a dostupnost

Software Asset Manager je dostupný zdarma pro předplatitele podpory Wonderware Customer FIRST Premium a Elite. Mohou si ho stáhnout z webu technické podpory GCS (Global Customer Support), sekce Product Hub, Software Asset Manager.

Předplatitelé podpory Wonderware Customer FIRST Standard si Software Asset Manager mohou zakoupit, cena závisí na počtu spravovaných počítačů.

V případě zájmu může Wonderware distributor pomocí Software Asset Manageru provést u koncového uživatele jednorázový audit Wonderware softwaru plus příp. instalaci potřebných softwarových oprav jako placenou službu.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495211405
podpora@pantek.cz

Mgr. Ivan Picek

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.