QI Analyst

Software pro sledování a řízení kvality výrobních procesů (SPC)

Anotace

Softwarový produkt QI Analyst umožňuje výrobním organizacím využívat údaje získávané v reálném čase z výrobních procesů pro sledování těchto procesů, jejich statistické vyhodnocení i pro předvídání případných budoucích problémů. QI Analyst je také schopen zpracovávat historická data z různých externích zdrojů.

Díky zpracovávání dat v reálném čase tvoří QI Analyst komplexní řešení kategorie SPC (Statistical Process Control) pro statistické řízení procesů, které obzvláště využijí především členové podnikového týmu pro řízení jakosti. Cílem nasazení produktu je předcházení zmetkovitosti a zachování vysoké a neměnné kvality provozovaných výrobních procesů a vyráběných produktů.

Program QI Analyst má snadné ovládání a je vybaven výkonnými analytickými nástroji. Ať čtete data v reálném čase nebo historická data z databáze, program rychle provede analýzu dat, jejich grafické zobrazení a poskytne statistické informace o vašem výrobním procesu.

Důležité procesní informace ukládá produkt QI Analyst do běžné databáze, odkud jsou okamžitě přístupné pro analýzy. Pomocí rozsáhlé nabídky regulačních SPC diagramů a výkonnému statistickému zpracování dat umožňuje systém QI Analyst okamžitě zjistit a označit jakoukoliv odchylku od předepsaných parametrů. Výkonné statistické funkce automaticky testují sledovaná data a porovnávají je se statistickými pravidly (tzv. testy vymezitelných příčin), čímž se zjišťují trendy dalšího vývoje, porovnání s předepsanými vzory i odchylky.

Konfigurovatelná alarmová hlášení upozorní na jakoukoli nepřirozenou odchylku v údajích, aby se dané problémy mohly okamžitě vyřešit. Když dojde k porušení definovaných pravidel, QI Analyst může dát zprávu například i na vyhledávací zařízení (pager) nebo zaslat zprávu elektronickou poštou (e-mail). O všech důležitých problémových situacích tak mohou být odpovědní pracovníci informováni prakticky okamžitě, aby mohli ihned zpětně reagovat pro zajištění plynulého a bezezmetkového provozu výrobních linek.

Chci více informací

Školení produktu


QI Analyst
Termíny a přihláška


Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Jaroslav Jarka

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.