InTouch (SCADA/HMI)

Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)

InTouch for System Platform

SCADA systém InTouch lze také využít v řešeních na bázi softwarové platformy Wonderware System Platform plně využívající výhod moderní architektury ArchestrA.

Aplikace využívající softwarovou platformu Wonderware System Platform používají systém InTouch na klientských operátorských pracovištích.

V této konfiguraci je průmyslový aplikační server Wonderware Application Server (klíčová součást platformy Wonderware System Platform) výkonným jádrem celé aplikace a zajišťuje:

 • I/O komunikaci
 • Správu alarmního systému
 • Vykonávání skriptů
 • Historizaci procesních veličin
 • Zabezpečení aplikace

Na klientských uzlech se v těchto architekturách kromě standardních licencí InTouch Runtime mohou využít licence InTouch for System Platform, které jsou cenově výhodnější než standardní licence InTouch Runtime, avšak poskytují stejné funkčnosti pro komfortní vizualizaci všech informací.

InTouch for System Platform

InTouch for System Platform je obdoba InTouch Runtime určená výhradně pro klientské aplikace v řešeních na bázi Wonderware System Platform. Je podporován neomezený počet proměnných (odkazů na atributy objektů ve Wonderware Application Serveru) a obousměrná komunikace (read/write).

Omezení InTouch for System Platform oproti InTouch Runtime:

 • Neumožňuje navázat komunikaci s jinou aplikací než s Wonderware Application Serverem
 • Nemá funkčnost poskytovatele alarmů (ani lokálně ani pro jiné uzly), pracuje s alarmy Wonderware Application Serveru
 • Neumožňuje ukládat historická data, pracuje s historií uloženou ve Wonderware Historian Serveru

Výhody této koncepce

V případě společného použití systémů InTouch a platformy Wonderware System Platform vznikne unikátní automatizační aplikační prostředí s významnými výhodami pro uživatele:

 • Opakovatelné nasazování i složitých funkčních objektů prostřednictvím vzorových šablon s podporou dědičnosti pozdějších změn významně urychluje nejen prvotní vývoj, ale i pozdější modifikace aplikace.
 • Jednotný adresní prostor umožňuje přidávat do systémové architektury další serverové nebo klientské počítače, které se velmi snadno integrují do aplikace bez nutnosti provádět vývojářské úpravy na původních uzlech.
 • Vzdálený centralizovaný vývoj, nasazení, provádění změn a diagnostika celé aplikace eliminuje nutnost fyzicky obsluhovat jednotlivé počítače začleněné do systémové architektury.

Řešení kombinující softwarovou platformu Wonderware System Platform a InTouch je ideální volbou pro uživatele, kteří provozují více aplikací obdobného typu v jednom nebo více závodech a požadují standardizaci svých HMI aplikací jednotným pokrokovým řešením s bohatými funkčnostmi, snadnou údržbou, rychlým prováděním změn a s nízkou celkovou cenu vlastnictví v průběhu celého životního cyklu aplikace.

Další informace k výhodám tohoto typu řešení jsou k dispozici zde.

Chci více informací

Školení produktu


InTouch
Termíny a přihláška

InTouch for System Platform
Termíny a přihláška

InTouch 10.x - co je nového
Termíny a přihláška


Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Pavel Průša
Mgr. Ivan Picek

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.