InTouch (SCADA/HMI)

Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)

Hlavní přínosy

Výkonnost a spolehlivost

 • Aplikace od stovek po desítky tisíc proměnných.
 • Architektury od jednoho uzlu až po rozsáhlé distribuované síťové aplikace typu klient/server.
 • Různé možnosti víceúrovňového zálohování (redundance).
 • Ověřeno desítkami tisíc uživatelů (celosvětově vystaveno více než 300 000 licencí).

Snadnost použití

 • Legendární uživatelská přátelskost.
 • Rychlý a flexibilní vývoj aplikací.
 • Snadná modifikace aplikací pro začlenění nových požadavků uživatelů.
 • Rychlé zaškolení uživatelů i správců aplikací.

Otevřenost

 • Univerzální připojitelnost na řídicí systémy různých výrobců, podpora více než 800 různých zařízení (PLC, DCS, I/O aj.).
 • Sjednocení stávajících oddělených aplikací (řízení různých technologických celků) společným uživatelským prostředím.
 • Variabilní pracoviště operátorů:
  - Stacionární, vícemonitorová pracoviště
  - Mobilní pracoviště (TabletPC, PocketPC, telefon GSM)
  - Tencí klienti v prostředí Internet/intranet (Internet Explorer)
 • Podpora technologie ActiveX - standardní objekty ActiveX (např. od nezávislých dodavatelů nebo Vaše vlastní) lze vložit přímo do aplikace InTouch.
 • InTouch slouží jako jednotné operátorské grafické rozhraní (front-end) i pro další aplikace z rodiny Wonderware software (Wonderware Application Server, Wonderware Historian, InBatch aj.)

Komunikace

 • Podpora protokolu OPC (OLE for Process Control) pro zpracování dat poskytovaných jakýmikoliv OPC Servery (od Wonderware i dalších dodavatelů).
 • Podpora protokolu Wonderware SuiteLink na bázi TCP/IP pro rychlou síťovou komunikaci v rozsáhlých distribuovaných aplikacích včetně přenosu informace o kvalitě dat (VTQ). Jednotlivé hodnoty (Value) jsou doplněny časovou značkou, která udává čas vzniku (Time stamp), a informací vypovídající o kvalitě dat (Quality). Podpora VTQ dovoluje instalaci velkých distribuovaných systémů bez ztráty kontroly nad informacemi, které se šíří po síti.
 • Podpora aplikací využívajících starší komunikační standardy (DDE, FastDDE) je nadále zachována.

Bohatá funkčnost

 • Objektově-orientovaná vektorová grafika s komfortním grafickým editorem pro vytváření libovolných nových objektů přesně dle požadavků uživatele.
 • Vestavěná knihovna více než dvou tisíc hotových grafických objektů s předdefinovanými funkčnostmi (motory, ventily, čerpadla, posuvné ovladače, přepínače, akční tlačítka, ukazatele, displeje aj.)
 • ArchestrA symboly: Uživatelem konfigurovatelné objekty, které šetří velké množství času a inženýrské práce při tvorbě nových a úpravách stávajících aplikací. ArchestrA symboly integrují objektově orientovanou technologii s InTouch grafikou do výsledné podoby mateřských objektů, tzv. šablon. Z vytvořených šablon ArchestrA symbolů se poté do aplikací opakovatelně nasazují jejich odvozené objekty - tzv. instance. Velmi důležitou vlastností při odvozování instancí je podpora dědičnosti, která umožňuje, aby se příp. provedené změny funkčnosti v mateřské šabloně automaticky (po odsouhlasení) uplatnily ve všech již nasazených instancích daného Archestra symbolu v rámci celé aplikace. Díky ArchestrA symbolům je úprava nebo rozšíření stovek grafických objektů v aplikaci InTouch otázkou minut oproti hodinám při práci s běžnými symboly. ArchestrA symboly umožňují velmi pružně reagovat na změny požadavků koncových uživatelů, ať již během prvotního vývoje aplikace nebo i po jejím nasazení do provozu.
 • Názorné animační vlastnosti pro dynamické zobrazování aktuálních stavů provozovaných technologií (změny velikostí, barev, viditelnosti nebo umístění objektů na obrazovce aj.).
 • Výkonný distribuovaný alarmový systém s rozsáhlými možnostmi pro analýzu a potvrzování aktuálních i historických alarmů.
 • Distribuované historické trendy s dynamickým výběr různých souborů s historickými daty pro jednotlivá pera v rámci jednoho historického grafu (trendy). Zdroji historických dat mohou být jiné aplikace InTouch, systém Wonderware Application Server nebo databáze Wonderware Historian.
 • Odkazy na vzdálené proměnné: Z aplikací InTouch lze přistupovat i k datům z jiných datových zdrojů na jiných uzlech sítě, aniž je nutno definovat příslušné proměnné v lokální databázi aplikace InTouch. Tyto zdroje mohou zahrnovat další uzly se softwarovými aplikacemi od Wonderware (InTouch aj.) i jakékoliv jiné aplikace poskytující data pomocí standardních protokolů DDE, FastDDE, OPC nebo SuiteLink.
 • Skriptování: Vývoj aplikací InTouch nevyžaduje klasický způsob programování. Jednodušší aplikace se sestavují pouze skládáním a konfigurací (vyplněním dialogových oken) předem připravených objektů s předdefinovanou funkčností. Pro komplexní aplikace je k dispozici jazyk QuickScript pro psaní programových sekvencí (skriptů), které podstatně rozšiřují funkční možnosti hotových aplikací. Je možno nadefinovat i vlastní skriptové funkce typu QuickFunction, a poté je opakovaně volat jako uživatelské funkce (podprogramy). Tento druh skriptů lze konfigurovat i pro běh ve vlastním asynchronním programovém vlákně (threadu).
 • SuperTags: Hierarchicky uspořádané proměnné, které odpovídají struktuře určité šablony. Jednotlivé šablony mohou být členy vyšší (nadřazené) šablony. Šablony sdružují proměnné, které logicky souvisejí s určitým konkrétním výrobním zařízením. Struktury SuperTags pomáhají uspořádat proměnné do logických celků, čímž se velmi zpřehledňuje a urychluje zejména vývoj velkých aplikací.
 • InTouch pro Terminálové služby: S využitím terminálových služeb operačního systému Microsoft Windows 2003/2008 lze provozovat několik (různých nebo i stejných) aplikací InTouch na jednom počítači, tzv. terminálovém serveru. Tyto aplikace lze spouštět a ovládat z hardwarově nenáročných klientských stanic (tzv. tencí klienti) s různými operačními systémy.
 • Rozšiřující moduly:
  - Recipe Manager (správa receptur).
  - SQL Access (přístup k dalším databázím přímo z aplikace InTouch).
  - SPC (Statistical Process Control – viz dále).
 • SPC (statistické řízení procesů): Regulační diagramy pro podrobné monitorování a vyhledávání odchylek od předepsaných výrobních tolerancí, včetně konkrétních zmetkovitých výrobků. Vyhodnocování v reálném čase umožňuje na základě statistického vyhodnocení upozornit obsluhu na budoucí možné problémy s nekvalitou, tj. dříve než dojde k vlastnímu překročení výrobních tolerancí.
 • Podpora požadavků FDA 21 CFR Part 11: K dispozici je subsystém alarmů a událostí a metody zabezpečení aplikace potřebné pro splnění požadavků směrnice FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR Part 11 o elektronických podpisech a dalších zákonných předpisů.

Příznivá cena

 • Nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému.
 • Nasazení na standardním hardware na platformě PC.
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví systému po celou dobu životnosti projektu (vývoj aplikace + implementace + údržba + rozšiřování).

Chci více informací

Školení produktu


InTouch
Termíny a přihláška

InTouch for System Platform
Termíny a přihláška

InTouch 10.x - co je nového
Termíny a přihláška


Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Pavel Průša
Mgr. Ivan Picek

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.