InTouch (SCADA/HMI)

Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)

Flexibilní a škálovatelná architektura

SCADA software InTouch umožňuje splnit různé požadavky na nasazení od uživatelů z různých typů průmyslového prostředí.

InTouch lze nasadit jak na samostatné pracovní stanice, tak na distribuované síťové aplikace s mnoha stanicemi. Lze ho provozovat také na geograficky rozsáhlých Geo-SCADA řešeních pro vizualizace vzdálených technologických zařízení, které jsou provozovány často i bez lokální obsluhy.

InTouch pro splnění těchto požadavků podporuje různé možnosti systémových architektur s důrazem na jednoduchost budoucích rozšíření, což významným způsobem ochraňuje vynaloženou předchozí inženýrskou práci.

Samostatná aplikace

Aplikace InTouch mohou být provozovány samostatně na jednom počítačovém uzlu. Tento způsob se typicky využívá v aplikacích, které nevyžadují více různých operátorských pracovišť pro sledování a řízení stejného technologického procesu.

Každý uzel je kompletně soběstačný a nevyžaduje ke své činnosti žádný další počítač. Jednotlivé aplikace je však možné v případě potřeby propojit do sítě.

Architektura klient/server

Nejpoužívanější konfigurací systémové architektury v automatizačních aplikacích je typ klient/server. Toto uspořádání šetří čas a finanční prostředky při údržbě a administraci zejména větších aplikací.

V této konfiguraci slouží jeden nebo více počítačů jako server(y), které:

 • Obsahují databázi všech proměnných
 • Zajišťují I/O komunikaci
 • Provádějí ukládání historických dat
 • Vyhodnocují alarmní stavy a vykonávají skripty
 • Mohou rovněž provádět vizualizaci pro operátorské účely

Serverové uzly se typicky doplňují dalšími uzly s operátorskými pracovišti (klienty).

Architektura s terminálovými službami

V tomto typu architektury je aplikace InTouch „fyzicky“ vykonávána v terminálových relacích na serverovém počítači – tzv. terminálovém serveru, který využívá terminálové služby operačního systému MS Windows 2003/2008.

Operátoři jsou k terminálovému serveru připojení hardwarově jednoduchými terminály typu tenký klient.

Podpora terminálových služeb systému InTouch pro Terminálové služby poskytuje veškeré výhody technologie tenkých klientů a zároveň snižuje celkové náklady na vlastnictví.

K hlavním přínosům patří:

 • Centrální nasazení, údržba, správa a aktualizace softwaru na jednom místě (terminálovém serveru)
 • Vysoká úroveň zabezpečení a snadná redundance
 • Využití lacinějšího i stávajícího „starého“ hardwaru pro klientská pracoviště s podporou mnoha operačních systémů.
 • Klientské aplikace InTouch využívající terminálové služby mohou být provozovány i na mobilních kapesních počítačích (PDA) nebo v prostředí internetového prohlížeče, což významně rozšiřuje jejich využitelnost.

Architektura s využitím Wonderware System Platform

Aplikace využívající softwarovou platformu Wonderware System Platform používají systém InTouch na klientských operátorských pracovištích.

V této konfiguraci je průmyslový aplikační server Wonderware Application Server (klíčová součást platformy Wonderware System Platform) výkonným jádrem celé aplikace a zajišťuje:

 • I/O komunikaci
 • Správu alarmního systému
 • Vykonávání skriptů
 • Historizaci procesních veličin
 • Zabezpečení aplikace

Na klientských uzlech se v těchto architekturách kromě standardních licencí InTouch Runtime mohou využít licence InTouch for System Platform, které jsou cenově výhodnější než standardní licence InTouch Runtime, avšak umožňují stejně komfortní vizualizaci všech informací.

Řešení kombinující systémy Wonderware Application Server a InTouch je ideální volbou pro uživatele, kteří provozují více aplikací obdobného typu v jednom nebo více závodech a požadují standardizaci svých HMI aplikací jednotným pokrokovým řešením s bohatými funkčnostmi, snadnou údržbou, rychlým prováděním změn a s nízkou celkovou cenu vlastnictví v průběhu celého životního cyklu aplikace.

InTouch Runtime Read-only – licence pouze pro čtení

Aplikace InTouch Runtime Read-only jsou cenově výhodnou alternativou ke standardním aplikacím InTouch Runtime.

Jsou určeny pouze pro sledování výroby bez možnosti přímých zásahů do řízené technologie, potvrzování alarmů a poskytování dat jiným aplikacím. To umožňuje např. i manažerům a vedoucím provozu nepřetržitě sledovat probíhající výrobní procesy v reálném čase v komfortním grafickém prostředí s živými animacemi.

Pro použití aplikací InTouch Runtime Read-only není nutné v původních aplikacích InTouch provádět žádné změny.

Provoz na průmyslových počítačích od firmy Wonderware

V produktové nabídce firmy Wonderware jsou rovněž průmyslové počítače (Touch Panel PC, Operator Interface PC, Box PC, Thin Client aj.). Jedná se o výkonné konfigurace v odolném provedení určené pro nasazení v náročném průmyslovém prostředí. Počítače a tablety jsou připraveny k okamžitému nasazení a obsahují kromě operačního systému MS Windows i předinstalovaný vizualizační software InTouch.

Při vývoji aplikací pro Wonderware průmyslové počítače lze využít i dosavadní aplikace InTouch v nezměněné nebo zjednodušené podobě. Stávající uživatelé tak ušetří nejen počáteční inženýrské investice, ale zároveň lze provést výhodnou standardizaci na jednu vizualizační platformu v rámci celého podniku.

Chci více informací

Školení produktu


InTouch
Termíny a přihláška

InTouch for System Platform
Termíny a přihláška

InTouch 10.x - co je nového
Termíny a přihláška


Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Pavel Průša
Mgr. Ivan Picek

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.