InTouch pro Terminálové služby

Systémy InTouch provozované v relaci vzdálené plochy

Anotace

Produkt InTouch pro Terminálové služby je vizualizační software InTouch s rozšířením umožňujícím spouštění aplikací InTouch v rámci relací vzdálené plochy (dříve terminálové relace). Software InTouch je v této konfiguraci provozován na výkonném serveru. V danou chvíli obvykle v navázaných relacích běží větší počet aplikací InTouch a server tak obsluhuje větší počet klientů (3-30). Komunikace mezi serverem a klientem se děje protokolem RDP (Remote Desktop Protocol), který přenáší ke klientům v reálném čase multimediální informace (obraz, zvuk) a zároveň přenáší informace o aktivitách klientů (myš, klávesnice) zpět na hostitelský server.

Obsluha klientských stanic tak užívá stejný komfort jako kdyby aplikace InTouch byly provozovány místně na jejich klientských stanicích.

Výhody popsaného uspořádání vyniknou zejména při provozu většího počtu klientských stanic s InTouch v rámci dané lokality (3 a více). Dalších výhod dosáhneme nasazením tzv. "hardwarově tenkých klientů". Jde o speciální, úsporně hardwarově vybavená zařízení s vestavěnou podporou protokolu RDP. Tato zařízení nemusí provozovat operační systém Windows, případně mohou pracovat i zcela bez operačního systému, což zásadně zjednodušuje jejich správu - příkladem je např. Wonderware Thin Client.

Hlavní přínosy nasazení InTouch v režimu vzdálené plochy jsou následující:

 • Jednodušší správa
  Systém se spravuje pouze na serverové straně. Klientské stanice nepotřebují téměř žádnou údržbu a jejich konfigurace probíhá centrálně.
 • Vyšší bezpečnost systému
  Není třeba se zabývat zabezpečením a zamezením přístupu do operačního systému na klientské straně. Klientské stanice rovněž nepředstavují bránu pro vstup škodlivého software do systému. Na klientské straně není nutné nasazovat a udržovat antivirovou ochranu.
 • Vysoká spolehlivost klientů
  Nízké nároky na hardware i minimální softwarové vybavení klientských stanic umožňuje jejich pořízení v průmyslově odolném provedení bez rotačních částí za velmi příznivou cenu. Jednoduchost klientských systémů se odráží v jejich velké spolehlivosti.
 • Vysoká spolehlivost serverů
  Rovněž spolehlivost serverů je obecně vyšší než u operačních systémů pro běžné desktopové aplikace. Servery mohou být navíc pro zvýšení dostupnosti realizovány redundantně nebo v serverových farmách.
 • Snadná aktualizace aplikace, hardware, software InTouch a operačního systému
  V případě nutnosti provést výše uvedené aktualizace se tyto aktualizace provádí pouze na serveru. Z provedené aktualizace profitují všichni klienti, přičemž jejich hardwarové a softwarové vybavení může zůstat zachováno.
 • Nižší celkové náklady na vlastnictví
  Menší počet spravovaných stanic (pouze servery), centrální správa softwaru, klientů i aplikací InTouch, vysoká spolehlivost tenkého hardwaru s minimálním softwarovým vybavením (bez OS, bez antivirové ochrany apod.) i další výše popsané skutečnosti - to vše výrazně snižuje náklady na vlastnictví v porovnání s klasickým nasazením InTouch.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Pavel Průša

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.