Wonderware Application Server

Průmyslový aplikační server

Typická nasazení

Wonderware Application Server je univerzálně použitelný ve všech typech technologických procesů a průmyslových odvětví.

Výhody použitých moderních technologií a architektury ArchestrA vyniknou zejména v následujících typech aplikací:

Aplikace s mnoha zařízeními stejného typu jako jsou ventily, motory, čerpadla, pumpy, PID regulátory apod.

 • Typicky potravinářský a nápojový průmysl, ale i další odvětví.
 • Požadavky na centrální návrh a správu typových zařízení.
 • Vytvoření šablon těchto zařízení - jednotné vlastnosti/chování.
 • Typické oblasti nasazení:
  - Vodohospodářství, městské kolektory.
  - Stanice elektrických přenosových tras.
  - Produktovody, inteligentní budovy.
 • Zákazníka trápí stávající vysoké náklady na individuální správu všech distribuovaných aplikací.
  - Požadavek na jednoho administrátora celé aplikace, který ji vidí jako celek v jedné společné síti.<
 • Vyžadována možnost lokálního řízení i v případě přerušeného globálního síťového propojení.
  - Každá stanice vyžaduje vlastní lokální řízení ...
  - … ale zákazník požaduje centrální vývoj, nasazení a správu všech takových aplikací.
 • Centrální historizace by byla přínosem.

Společný velín sjednocující různé stávající řídicí systémy PLC/DCS na platformě Windows.

 • Různé DCS systémy v podniku (ABB, Honeywell,Yokagawa, Foxboro I/A Series aj.).
 • Požadavek na sjednocení ovládání oddělených systémů do jednoho společného centra s jednotným uživatelským rozhraním s důrazem na:
  - JEDNOTNÝ otevřený a zabezpečený přístup ke všem výrobním datům ze všech úrovní podniku, standardizaci reportování.
  - Snadno udržovatelný systém (=jedna konfigurační databáze).
  - Opakovatelnost, úsporu nákladů na rozvoj/změny.
  - Snížení nákladů na opakované školení operátorů pro obsluhu rozdílných pracovišť.
  - Definování podnikových standardů a dodržování nejlepší výrobní praxe (GMP).

Stávající aplikace jsou obtížně spravovatelné vzhledem k mnoha databázím proměnných a je velice nákladné je udržovat samostatně. Zákazník hledá snížení nákladů na správu, takže vyžaduje těsnou integraci.

 • Výrazný požadavek u rozsáhlých vícenódových aplikací.
 • Zákazníka trápí rostoucí cena administrace.

Je vyžadován jednotný podnikový výrobní informační systém, ale zdroje dat jsou roztříštěné.

 • Zákazník potřebuje:
  - Aktuální informace z výroby.
  - Průmyslový podnikový historizační a informační systém.
  - Generovat události a provádět výpočty nad daty ze svého výrobního systému.

Požadavek opakovatelnosti projektu, kdy chce zákazník opakovaně projekt nasadit, ale uspořádání každé implementace se liší.

 • Typický požadavek výrobců OEM
 • Globální nasazení projektu (řada závodů na celém světě).

Aplikační model výrobních jednotek a zařízení má být “od začátku do konce” v souladu se specifikací ISA S88. Typicky vsádkové typy výroby.

 • Vyžadováno hierarchické uspořádání modelu výrobních zařízení, které koresponduje se strukturami v řídicím systému (RS ControlLogix a Siemens S7).
 • Požadavek na vytvoření standardu používaných zařízení a jmenných konvencí a jejich zavedení ve všech vlastních závodech.

Vyžadován soulad s nařízeními regulačních autorit, FDA 21 CFR Part 11.

 • Cílem zákazníka je:
  - Proniknout na nové trhy finálních produktů (v USA, ale i v Evropě).
  - Dodávat polotovary jiným certifikovaným výrobcům.
 • Zákazník má aktivní certifikaci založenou na „papírovém“ záznamu dat a chce přejít na automatický elektronický záznam výrobních dat (EBR).

Chci více informací

Školení produktu


Rozdílové školení – Wonderware System Platform 2017 a InTouch OMI
Termíny a přihláška

Wonderware Application Server
Termíny a přihláška


Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Jaroslav Jarka
Tomáš Petříček