Ceníky produktů

Licenční pravidla pro Wonderware software (EULA)

Všechny samostatné i kombinované produkty s vlastním objednacím číslem jsou licencovány pouze pro provoz na jednom počítači, kromě multilicencí s vyjmenovaným počtem uzlů (5, 10, 15). Všechny multilicence jsou určeny pouze pro instalaci v rámci 1 místa.

Místem se rozumí poštovní adresa podniku / závodu. Jestliže má zákazník několik budov na stejné poštovní adrese, potom se toto považuje za jedno místo. Jestliže má zákazník produkty instalovány na různých poštovních adresách, jedná se o několik míst.

Při objednávkách všech produktů je třeba přiložit vyplněný formulář "Formulář pro objednávku Wonderware software", který je zde vložen ve formátu MS Word.

V případě objednání více produktů pro několik koncových uživatelů v rámci jedné objednávky Vás prosíme o vyplnění samostatného formuláře pro každého koncového uživatele.

Ke stažení

Chci více informací