Kdo je kdo

AUVESY


AUVESY GmbH (AUtomated VErsioning SYstems) je dynamicky rostoucí německá firma specializovaná na vývoj a podporu softwarového systému pro efektivní správu verzí programů a datových souborů zejména v oblasti průmyslové automatizace.

Jedná se o software Versiondog s unikátními funkčnostmi pro správu, kontrolou a zálohování verzí s typickým použitím pro řídící programy PLC a průmyslových robotů, pro vizualizační aplikace SCADA/HMI a pro mnoho dalších druhů programů nebo datových souborů.

V dnešních výrobních podnicích je většina výrobních procesů automatizována a provozuje se zde velké množství různých řídicích systémů (PLC), robotů, operátorských pracovišť, frekvenčních měničů, bezpečnostních prvků, průmyslových kamer, scannerů a dalších zařízení.

Pro jejich činnost se používá mnoho softwarových programů nebo datových souborů – řídicí programy pro programovatelné logické automaty (PLC – Programmable Logic Controllers) a robotické systémy, operátorské vizualizační aplikace (SCADA/HMI), různé programovací jazyky, formáty souborů či specifické aplikace.

Návrh, instalaci a odladění programů zajišťují typicky externí dodavatelé – Systémoví integrátoři nebo výrobci a dodavatelé automatizačních zařízení. I po prvotním zprovoznění však dochází v běžném provozu k častým změnám používaných programových a datových souborů. Externí pracovníci nebo interní podnikoví specialisté provádějí různé optimalizace, odstraňují chyby nebo implementují změny potřebné při modifikacích nebo větších úpravách výrobního programu. Při rozsáhlejších výrobních technologiích se na změnách může podílet i více pracovníků.

Jelikož se používané programy nebo datové soubory často modifikují, je logickým požadavkem zavést systém, který ve všech programech, souborech / datech a jejich změnách zajistí pořádek a neustálý přehled. Zabrání se tak opomenutím, chybám nebo ztrátám souborů a zajistí kontrola a zálohování skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních, což zamezí narušení hladkého chodu výroby, zmetkovitosti a neplánovaným výrobním odstávkám.

Informace v českém jazyce

Další informace jsou k dispozici na dedikovaných webových stránkách www.versiondog.cz.

Firma Pantek (CS) s.r.o. je Autorizovaným distributorem softwaru Versiondog pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Firemní web

www.auvesy.com


      

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.