Podpora

Customer FIRST for Wonderware

Program „Customer FIRST for Wonderware“ zajišťuje koncovému uživateli průběžnou podporu pro všechny softwarové produkty Wonderware, které jsou na něho licencovány.

Uživatel si může vybrat ze čtyřech úrovní podpory – Primary, Standard, Premium a Elite – a zohlednit tak složitost a důležitost svých aplikací a technické znalosti vlastních pracovníků.

Program Customer FIRST for Wonderware zahrnuje následující oblasti:

 • Aktualizace softwaru
 • Rozsáhlé technické informace
 • Nadstandardní technickou podporu
 • Zvýhodněná školení

Aktualizace softwaru

 • Poskytování nových verzí softwaru (upgrade) pro všechny licence uživatele. Uživatelům jsou zdarma (kromě úrovně Primary) poskytovány nové verze příslušných softwarových produktů uvedené v průběhu předplaceného období na trh. Uživatelé tak mají s minimálním časovým odstupem možnost začít používat nejnovější verze produktů a ihned využívat přínosy nových funkcí.

Rozsáhlé technické informace

 • Informační bulletin od firmy Pantek (CS) s.r.o. (typicky 3 x ročně):
  – Přehledná tabulka aktuálních verzí Wonderware produktů včetně aktuálních opravných balíčků a záplat
  – Obsah aktuální ucelené publikace Wonderware softwaru
  – Výběr z nejnovějších technických rad s doporučenými postupy od technické podpory Wonderware softwaru
  – Informace o akcích firmy Pantek (CS) s.r.o. (semináře, uživatelské konference, veletrhy aj.)
  – Přehled autorizovaných školení na Wonderware produkty v následujících čtyřech měsících

Nadstandardní technická podpora

 • Nadstandardní technická podpora je poskytována specialisty firmy Pantek (CS) s.r.o. i po uplynutí 3 měsíců od zakoupení příslušných licencí (3 měsíce je standard pro koncové uživatele bez podpory Customer FIRST for Wonderware).
 • Předplatitelé podpory Customer FIRST for Wonderware mají vyšší prioritu oproti uživatelům bez této podpory a vyšší prioritu má i případná spolupráce technických specialistů firmy Pantek (CS) s.r.o. s technickou podporou Wonderware.
 • Telefonický přístup koncových uživatelů k certifikovaným specialistům technické podpory firmy Pantek (CS) s.r.o. v běžné pracovní době. Počet kontaktních osob ani dotazů není limitován.
 • Konzultace pro optimální technické i licenční nasazení Wonderware software; zejména vhodné v případě větších distribuovaných aplikací.
 • V případě zájmu prezentace nových Wonderware produktů přímo v místě koncového uživatele.
 • Přímý přístup k certifikovaným technickým specialistům Wonderware (pouze pro úrovně Premium a Elite).
 • Nepřetržitý přístup 24 x 7 x 365 k telefonické technické podpoře pro řešení urgentních provozních situací (pouze pro úrovně Premium a Elite).
 • Cenově zvýhodněné aplikační konzultace přímo od Wonderware specialistů (pouze pro úrovně Premium a Elite).
 • Vyslání technického specialisty Wonderware přímo na místo u koncového uživatele (pouze pro úroveň Elite).
 • Dedikovaný tým technických specialistů Wonderware ustavený přímo pro podporu konkrétního zákazníka, dedikovaný zákaznický portál pro administraci licencí a přehled požadavků na technickou podporu, 2 x ročně osobní návštěva u zákazníka, předplacené konzultační služby aj. (pouze pro úrovně Premium a Elite).

Zvýhodněná školení

 • Přístup k online výukovým kurzům na portálu celosvětové zákaznické podpory Global Customer Support pro samostudium.
 • Cenově zvýhodněná kompletní autorizovaná školení na Wonderware produkty. Školení jsou poskytována certifikovanými lektory firmy Pantek (CS) s.r.o., kteří průběžně absolvují požadované recertifikace po uvedení nových verzí produktů. Školení jsou prováděna v českém jazyce podle originálních výukových manuálů Wonderware.

Období a cena podpory

Podpora Customer FIRST for Wonderware se uzavírá na období 12 následujících kalendářních měsíců s možností dalšího prodloužení za zvýhodněných podmínek. Paušální roční poplatek za 12 měsíců se pro první období stanoví procentní sazbou (základní sazba) z celkové aktuální ceny všech Wonderware produktů u koncového uživatele. Tato základní sazba je závislá na úrovni zvolené podpory (Primary, Standard, Elite nebo Premium).

Podpora pro uživatele z České republiky a Slovenské republiky se objednává u místního Autorizovaného Wonderware distributora, tj. firmy Pantek (CS) s.r.o., která na požádání vystaví konkrétní cenovou nabídku.

Další informace jsou k dispozici v přiloženém dokumentu:

Customer FIRST for Wonderware - průběžná podpora softwarových produktů Wonderware

Podpora Customer FIRST for Wonderware by neměla chybět zejména u projektů využívajících serverové produkty jako jsou Wonderware Application Server, Wonderware Historian, Wonderware Information Server a InBatch.
Tyto produkty se používají v sofistikovaných distribuovaných architekturách založených na databázovém systému, s návazností do lokálních sítí nebo internetu a s potřebou účinného zabezpečení; což jsou velmi rychle se vyvíjející technologie. Program Customer FIRST for Wonderware umožňuje na technologický rozvoj pružně reagovat, takže uživatelé mohou aktualizovat nejen softwarové produkty Wonderware, ale využívat i funkčnosti a zabezpečení nových operačních systémů, databází a souvisejících produktů od dalších dodavatelů.


      

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.