Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Základní informace

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation), které se s účinností od 25. května 2018 bude vztahovat na zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Pantek (CS) s.r.o., Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Pantek (CS) s.r.o.

Totožnost správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Pantek (CS) s.r.o., se sídlem Sušilova 1528/1, Hradec Králové, 500 02; IČO 49287923, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 4330.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jejich získávání

Zpracováváme pouze tyto Vaše údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a firmu zaměstnavatele. Osobní údaje získáváme zejména přímo od Vás při osobním jednání, z vizitek, telefonických hovorů, elektronické korespondence, registrací na našem webu, příp. i od kolegů ve Vašem zaměstnání.

Využití osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme pro:

 • poskytování informací o důležitých sděleních k námi dodávaným produktům (opravné balíčky, nové verze apod.);
 • poskytování informací o novinkách v naší nabídce;
 • zasílání pozvánek k námi pořádaným akcím (konference, semináře, roadshow, veletrhy, školení aj.);
 • komunikaci s Vámi v případě řešení Vašich dotazů a požadavků.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, dokud z Vaší strany nedojde k odvolání Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo budou splněny jiné podmínky z práva na "být zapomenut" (viz dále).

Poskytování osobních údajů

Údaje budou použity pro výše uvedené využití a zpracování pouze naší firmou a nebudou předávány žádnému dalšímu zpracovateli, tj. třetí straně. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje neposkytneme jiným osobám, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

Práva spojená se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument);
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany spol. Pantek (CS) s.r.o.;
 • právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání (tzv. právo "být zapomenut") Vašich osobních údajů, především pokud:
  • již nejsou dále potřebné pro další zpracování;
  • jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování;
  • jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování;
  • byly zpracovány nezákonně;
  • nebo musí být vymazány podle právních předpisů.
 • právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  • pokud napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy.
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

Ochrana osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu.

Další informace a kontaktní údaje

Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím přímo na naši společnost Pantek (CS) s. r.o. písemně, telefonicky, e-mailem nebo osobně s využitím následujících kontaktních údajů:

 • Pantek (CS) s.r.o., Sušilova 1528/1, Hradec Králové, ČR
 • Telefon: +420 495 219 072, 495 219 073
 • E-mail: gdpr@pantek.cz

      

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.